Angleščina na enem mestu

V Predmetni skupini za angleščino sodelujemo štiri svetovalke. Naše temeljne naloge so razvijanje in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov v pouk, spremljava raziskav in priporočil za pouk angleščine ter sodelovanje pri pripravi kurikularnih dokumentov in učnih načrtov za predmet. 

Naše delo je usmerjeno predvsem v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem angleščine ter njihovi strokovni/profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo srečanja v živo in na daljavo v obliki seminarjev, študijskih srečanj ter svetovalnih storitev.

Z učitelji sodelujemo tudi v razvojni skupini in v skupini za formativno spremljanje ter v drugih razvojnih nalogah in projektih Zavoda RS za šolstvo. Vsako leto pripravimo tekmovanje iz angleščine za devetošolce na šolski, regijski in državni ravni. Prav tako smo članice predmetne skupine za nacionalno preverjanje znanja in poklicno maturo na Državnem izpitnem centru, sodelujemo pa tudi v razvojnih nalogah in projektih, ki so vezani na predmet angleščina in tudi na splošnejša področja.  

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine


Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2022

Od danes, 3. oktobra do 30. novembra 2022 bo spet odprt pedagoški forum za vaše opise dejavnosti, ki ste jih izvedli…

Evropski dan jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem…

Več »

Koledar

Več »

Spletne skupnosti

Spletne učilnice za učitelje angleščine v osnovni šoli Spletne učilnice za učitelje angleščine v srednji šoli

Učbeniki in učila


Tekmovanja

Več informacij o tekmovanjih dobite tukaj.

Novice o tekmovanju
Vabilo na 8-urni seminar Priprava na tekmovanje s področja angleščine za učence 8. in 9. razreda (šolsko leto 2023/24)

Vabljeni na seminar za mentorje udeležencev selekcijskega tekmovanja s področja angleščine za učence 8. in 9. razreda osnovne šole v…

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijsko tekmovanje s področja angleščine v šolskem letu 2023/2024

Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s…

Več »
Koledar tekmovanj
Več »

Projekti

JeŠT – Jeziki štejejo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Namen projekta Jeziki štejejo je spodbujanje...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave