Publikacija:

Razredni pouk (3/2022)

V letošnjo zadnjo številko nas uvede razmišljanje o ustvarjalnosti, ki preveva celo številko, najbolj pa seveda naše kotičke in rubriko...

Objava:

Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023
17. marca, 2022

Ob spoštovanju učiteljeve avtonomne izbire in presoje predlagamo, da pri odločanju o učbenikih, delovnih zvezkih in drugem učnem gradivu upoštevate...

Objava:

Preprečevanje, prepoznavanje in naslavljanje medvrstniškega nasilja v VIZ
3. marca, 2022

V Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih,...