Vzgoja in izobraževanje za varno mobilnost ter trajnostni razvoj

Danes je v Kongresnem centru Thermana Laško potekala 6. nacionalna konferenca z naslovom “Priložnosti za razvoj trajnostne mobilnosti in izobraževanje za trajnostni razvoj”, ki se jo je udeležilo 200 vzgojiteljic, vzgojiteljev, učiteljic in učiteljev ter ravnateljic in ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Osnovni namen konference je spodbuditi vse deležnike na področju vzgoje in izobraževanja h aktivnostim na področju trajnostne mobilnosti, trajnostnega razvoja, izobraževanja in povezovanja, z izmenjavo dobrih praks po celotni vertikali šolskega sistema. Na Zavodu RS za šolstvo se zavedamo, kako pomembna je varnost najranljivejše populacije v prometu, je uvodoma povedala mag. Marta Novak in dodala, da se moramo vsi vprašati, kako vzgojiti odgovornega otroka, učenca, dijaka za našo skupno prihodnost, kako živeti trajnostno mobilnost v vrtcih in šolah? Temeljni cilji trajnostne mobilnosti v VIZ je namreč krepitev znanja, veščin, moralnih vrednot, oblikovanje in usvajanje stališč, odgovornost in strpnost ter spodbujanje zdravega načina življenja ter pozitivnega odnosa do okolja, je poudarila.

Zbrane je nagovoril tudi dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ, ki je povedal, da je tradicionalni posvet o trajnostni in varni mobilnosti prerastel v konferenčni dogodek in ima tudi širši kontekst. “Z leti smo spoznali, da je pomembno sodelovanje med različnimi deležniki,” je dejal dr. Logaj in napovedal povabilo v projekt, ki je rezultat sodelovanja med ZRSŠ, MIZŠ in Ministrstvom za okolje in prostor, v katerega se bodo lahko vključili tako vrtci, osnovne in srednje šole. Namenjen bo temeljiti posodobitvi smernic vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in praks s področja podnebnih sprememb. »Skupaj z vami želimo vplivati na kakovost procesov vzgoje, učenja in poučevanja, kamor sodi tudi prometna vzgoja in kultura vedenja za večjo prometno varnost otrok in odraslih,« je dejal ter se zahvalil sodelavcem za organizacijo dogodka in vsem zaželel uspešno delo.  

Državni sekretar na MIZŠ Damir Orehovec je v nagovoru izpostavil, da mladi že razmišljajo o tej tematiki, naloga vseh nas pa je, da še naprej razvijamo spodbudno učno okolje, da bodo mladi lahko zavzeli kritičen pristop in razmišljali o spremembah. »Na MIZŠ prenavljamo strategijo o varni mobilnosti v VIZ in skupaj z ZRSŠ razvijamo inovativne pedagoške pristope s krepitvijo znanja, veščin in kompetenc na področju trajnostnega razvoja. Za doseganje teh ciljev je potreben interdisciplinarni pristop vseh ključnih deležnikov,” je izpostavil ter vsem zaželel, da bi tako ustvarjali boljšo družbo.  

Darko Trajanov, generalni direktor za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo se je zahvalil za povabilo na konferenco in povedal, da na ministrstvu podpirajo prizadevanja, da se vprašanja mobilnosti obravnavajo že zelo zgodaj v izobraževalnem procesu, saj gre za enega pomembnejših izzivov današnjega časa. “Najtrši oreh, ki ga moramo streti, je spreminjanje navad, ozaveščanje, izobraževanje, spreminjanje načina razmišljanja, da bomo tako zmanjšali okoljsko obremenitev.” “Če postavimo dobre temelje, lahko na njih še dolgo razvijamo dobre navade,” je dejal in dodal, da moramo trajnostno mobilnost dvigniti na nivo samoumevne izbire, ko pride do odločanja med različnimi možnostmi mobilnosti.  

Direktor Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa Jože Hribar  je poudaril pomen prometne vzgoje in trajnostne mobilnosti za otroke, ki so v prometu najbolj izpostavljeni. Poudaril je, da potrebujemo še več preventive, ozaveščanja in promocije varnih šolskih poti ter izpostavil, da lahko prav vsak izmed nas prispeva k viziji nič, ki je edina moralno sprejemljiva zaveza sodobne družbe.

V dopoldanskem delu konference so sledila plenarna predavanja Violete Bulc iz Gibanja Ecocivilisation, Saše Kregar iz ZRSŠ, mag. Milene Černilogar Radež iz Ministrstva za infrastrukturo ter Nives Zore in mag. Marte Novak iz ZRSŠ.

V nadaljevanju konference so potekale tudi delavnice, na katerih so sodelovali Manuel Pungertnik iz AMZS, dr. Irena Janžekovič Žmauc iz Javne agencije RS za varnost prometa, mag Željko Malić iz Rdečega križa Slovenje ter Robert Štaba iz Zavoda Varna pot.

V popoldanskem delu konference so bili predstavljeni tudi primeri iz prakse v vrtcih in šolah (Nataša Brodnik, dipl. vzg., vrtec Anice Černejeve Celje, mag. Urška Rupnik, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, Urška Breznik, OŠ Selnica ob Dravi, mag. Irena Gole, OŠ Bršljin, Miha Simončič, STPŠ Trbovlje, Primož Štekar, ŠC Nova Gorica, Nela Halilovič in dr. Aidan Cerar, IPoP – Inštitut za politike prostora)

Manuel Pungertnik, vodja šole varne vožnje pri AMZS, ki že petnajst let aktivno deluje na področju izobraževanja voznikov in mlade voznike poskuša usmerjati v bolj strpno in varno vožnjo, je v zaključku konference predstavil nove pristope, ki jih narekuje nova mobilnost.

Več o preteklih posvetih in konferenci, kjer so dostopna tudi gradiva plenarnih predavanj, delavnic in primerov, lahko učiteljice in učitelji preberejo v Sodelov@lnici Trajnostna mobilnost.