Razredni pouk na enem mestu

Delovanje Področne skupine za razredni pouk obsega:

  • svetovanje učiteljem v razvojnih in drugih nalogah, 
  • umeščanje razvojnega dela in spoznanj stroke v učenje in poučevanje na razredni stopnji, 
  • sodelovanje pri pripravi različnih gradiv za učitelje in razvoju didaktičnih gradiv,
  • izvajanje različnih oblik usposabljanj za učitelje, 
  • sodelovanje pri pripravi učnih načrtov in drugih kurikularnih dokumentov s področja.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o področni skupini »

Učni načrti


Novice

Oktobrsko obvestilo za koordinatorje KUV v VIZ

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2022

Od danes, 3. oktobra do 30. novembra 2022 bo spet odprt pedagoški forum za vaše opise dejavnosti, ki ste jih izvedli…

Evropski dan jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem…

Več »

Koledar

Več »

Spletne skupnosti

Spletna učilnica za učitelje razrednega pouka Sodelov@lnica razredni pouk

Učbeniki in učila

Strokovna revija Razredni pouk

Projekti

Projekt NA-MA POTI
NA-MA POTI

Cilj projekta je NA-MA POTI – NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Domači projekti

Projekt PODVIG
PODVIG

Ključni cilj projekta PODVIG – Podjetnost V GImnaziji je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Domači projekti

Projekt POGUM
POGUM

Ključna cilja projekta POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (POdjetnost, Gradnik...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Domači projekti

Več »

Zadnje publikacije