Nazaj na vrhnjo stran: Razredni pouk na enem mestu

Področna skupina za razredni pouk

Delovanje Področne skupine za razredni pouk obsega:

 • svetovanje učiteljem v razvojnih in drugih nalogah, 
 • umeščanje razvojnega dela in spoznanj stroke v učenje in poučevanje na razredni stopnji, 
 • sodelovanje pri pripravi različnih gradiv za učitelje in razvoju didaktičnih gradiv,
 • izvajanje različnih oblik usposabljanj za učitelje, 
 • sodelovanje pri pripravi učnih načrtov in drugih kurikularnih dokumentov s področja.

Delo Področne skupine se vsebinsko veže na deset predmetnih področij, ki se poučujejo na razredni stopnji in pri katerih so temeljni didaktični pristopi usmerjeni v:

 • medpredmetno povezovanje, 
 • formativno spremljanje napredka, 
 • opisno in številčno ocenjevanje, 
 • pouk na prostem, 
 • učenje z raziskovanjem, 
 • opismenjevanje,
 • učenje učenja,
 • upoštevanje razvojne stopnje mlajših učencev in
 • ustrezen prehod iz vrtca v šolo.

Področna skupina za razredni pouk se vključuje v vse razvojne projekte, ki potekajo na Zavodu RS za šolstvo. Učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji, podpira v obliki:

 •  študijskih srečanj, 
 •  seminarjev, 
 • individualnih in skupinskih svetovanj, 
 • konferenc, 
 • spletnih učilnic, 
 • razvojnih nalog,
 • priročnikov in 
 • revije Razredni pouk