XXX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

20. in 21. november 2023, Grand hotel Bernardin, Portorož

VODENJE IN UČENJE SOCIALNO-EMOCIONALNE DIMENZIJE V SODOBNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OKOLJU

V današnjem dinamičnem svetu se vzgojno-izobraževalno okolje sooča z vrsto izzivov, ki zahtevajo pozornost vseh deležnikov. Na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev srednjih šol bomo naglasili nekatere aktualne izzive, osredotočili pa se bomo predvsem na razvoj socialno-čustvene dimenzije v izobraževanju, ki jo razvijamo tudi z branjem, vključevanjem in poudarjanjem razvoja odnosnega pogovora. V tem kontekstu želimo srečanje izkoristiti kot priložnost za razpravo, izmenjavo idej ter sodelovanje pri iskanju izboljšav med šolanjem. Socialno-emocionalne kompetence vključujejo sposobnosti, kot so empatija, samozavedanje, reševanje konfliktov, komunikacija, odločanje in še mnoge druge, ki omogočajo uspešno navigacijo skozi življenjske izzive. Ta dimenzija je pomembna tako za akademski uspeh kot tudi za dobro počutje posameznikov. Srečanje bo vključevalo strokovna predavanja, delavnice in priložnosti za mreženje z ravnatelji in s strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja. Verjamemo, da boste pridobili veliko koristnih informacij in vpogledov, ki vam bodo pomagali pri vašem delu.


PROGRAM

POVZETKI


PREDSTAVITVE


Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva ()
Organizacija posveta: Eva Valant ()