Obvestilo glede priznanj za tekmovalce in potrdil za mentorje tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021

Obveščamo tekmovalce in mentorje Tekmovanja iz znanja zgodovine, da bodo bronasta, srebrna in zlata priznanja prejeli na šole v začetku prihodnjega tedna.

Dodatno obvestilo o izvedbi državnega tekmovanja iz znanja zgodovine 2020/2021

Na podlagi izkušenj tekom poskusne izvedbe državnega tekmovanja iz znanja zgodovine bi vas želeli še enkrat opozoriti, da z učenci še enkrat podrobno preberete vsa navodila, ki ste jih prejeli 10. 5. 2021.

Izvedba državne ravni tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021

Več informacij o poteku in izvedbi državne ravni tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021.

Literatura in viri za državno tekmovanje iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021

Za državno tekmovanje učenk in učencev iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021 s temo “Od železne dobe do prihoda Rimljanov na slovenska tla” objavljamo seznam literature in virov.

Dodatna navodila državne tekmovalne komisije za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine se izvede v nadomestnem terminu na daljavo in na način, kot ga v sodelovanju z ravnateljem opredelijo šolske tekmovalne komisije.

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 8. in 9. razreda osnovne šole iz znanja zgodovine

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 8. in 9. razreda osnovne šole iz znanja zgodovine (veljaven od 23. 12. 2020 do…

Razpis tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021

Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev iz znanja zgodovine razpisuje v šolskem letu 2020/21 tekmovanje iz znanja zgodovine na temo ” Od železne dobe do prihoda Rimljanov na slovenska tla”.

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine za OŠ začasno odpovedano

Obveščamo vas, da je tekmovanje učencev iz znanja zgodovine za OŠ,  napovedano za 8. 12. 2020, začasno odpovedano in prestavljeno…

Zaključujemo z izvedbo tekmovanj v organizaciji ZRSŠ

Spoštovani mentorji  tekmovanj v organizaciji ZRSŠ, v dneh po objavi naše odločitve smo prejeli kar nekaj strinjanj in tudi nestrinjanj…

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja , Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1 z dne 14.5.2020, objavljamo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020.

Arhiv tekmovanj iz znanja zgodovine za učence 8. in 9. razreda OŠ od leta 2011 do leta 2020

Arhiv tekmovanj iz znanja zgodovine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole za pretekla leta Šolsko leto…