Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja – zgodovina


Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole na temo Rimski vsakdan na slovenskih tleh.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh. Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven tekmovanja: torek, 7. 12. 2021 ob 13.00,
  • državna raven tekmovanja: četrtek, 10. 3. 2022 ob 14.00.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine ter z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (Tekmovanja, Zgodovina) ter preko strežnika DMFA.

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja (za tisk)