Literatura in viri za državno tekmovanje iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021


Za državno tekmovanje učenk in učencev iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021 s temo “Od železne dobe do prihoda Rimljanov na slovenska tla” objavljamo seznam literature in virov:

  • dr. Laharnar, B. (2020). Slovenija v mlajši železni dobi. V: Zgodovina v šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, št. 2, let. 28, str. 2–15.
  • dr. Županek, B. (2020). Zgodnje rimsko obdobje v Sloveniji. V: Zgodovina v šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, št. 2, let. 28, str. 16–31.

Za državno tekmovanje se upoštevajo literatura in viri državnega tekmovanja ter literatura in viri predhodne ravni tekmovanja, tj. šolskega tekmovanja.