Dodatna navodila državne tekmovalne komisije za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine

Dodatna navodila državne tekmovalne komisije za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine v nadomestnem terminu v šolskem letu 2020/2021.

V Okrožnici Zavoda RS za šolstvo (23. marec 2021) in v obvestilu preko Infoserverja DMFA ste bili učitelji mentorji seznanjeni, da se šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine izvede v nadomestnem terminu – v petek, 2. 4. 2021, ob 13.00.

Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine v nadomestnem terminu se lahko udeležijo le tekmovalci, ki so na dan šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine 22. 3. 2021 bili v karanteni. V skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja od 1. 4. 2021 do vključno 11. 4. 2021, se šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine v nadomestnem terminu izvede na daljavo na način, kot ga v sodelovanju z ravnateljem opredelijo šolske tekmovalne komisije.

Več o tem v okrožnici