Izvedba tekmovanja iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021

Zaradi epidemije COVID-19 se bo v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje iz znanja angleščine za učenke in učenke 9. razreda osnovne…

Pravilnik o tekmovanju učencev 9. razreda OŠ v znanju angleščine

Pravilnik o tekmovanju učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleščine (veljaven od 23. 12. 2020 do 11. 8. 2021).

Razpis tekmovanja iz angleščine za učence 9. razreda OŠ v šolskem letu 2020/2021

Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 9. razreda osnovne šole v…

Zaključujemo z izvedbo tekmovanj v organizaciji ZRSŠ

Spoštovani mentorji  tekmovanj v organizaciji ZRSŠ, v dneh po objavi naše odločitve smo prejeli kar nekaj strinjanj in tudi nestrinjanj…

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja , Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1 z dne 14.5.2020, objavljamo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020.

Arhiv tekmovalnih pol iz znanja angleščine za učence 9. razreda OŠ od leta 2010 do leta 2020

Arhiv tekmovanj iz znanja angleščine za učence 9. razreda OŠ za pretekla leta Šolsko leto 2019/2020 Šolsko leto 2018/2019 Šolsko…