Izvedba tekmovanja iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021


Zaradi epidemije COVID-19 se bo v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje iz znanja angleščine za učenke in učenke 9. razreda osnovne šole v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleščine izvedlo na dveh ravneh. Tekmovanje iz znanja angleščine bo potekalo:

na šolski ravni: v ponedeljek, 29. 3. 2021, ob 13. uri in

na državni ravni: v torek, 25. 5. 2021, ob 14. uri.

Struktura nalog na šolskem tekmovanju (60 min) ostaja nespremenjena: bralno razumevanje (dve nalogi), raba jezika (dve nalogi) in pisno sporočanje (ena naloga). Na šolski ravni bodo tekmovalci lahko osvojili bronasto priznanje skladno s Pravilnikom.

Na državno raven se bo skupno uvrstilo do 250 tekmovalcev, in sicer glede na dosežek oz. rezultat na šolskem tekmovanju. Izbor bo opravljen po koncu vnosa dosežkov tekmovalcev in po končanem času za ugovore.

Struktura nalog na državnem tekmovanju (90 min) je spremenjena, in sicer: bralno razumevanje (dve nalogi), raba jezika (dve nalogi) in pisno sporočanje (ena naloga). Navedene naloge temeljijo na literarnem delu, objavljenem v Razpisu: John Green: Turtles All the Way Down. Na državni ravni bodo tekmovalci lahko osvojili srebrno ali zlato priznanje skladno s Pravilnikom.

Več o izvedbi šolskega in državnega tekmovanja bo objavljeno v navodilih za izvedbo posameznega tekmovanja na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Želimo vam uspešno delo in vas lepo pozdravljamo.