Razpis tekmovanja iz angleščine za učence 9. razreda OŠ v šolskem letu 2020/2021


Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleščine razpisuje v šolskem letu 2020/2021 Tekmovanje iz angleščine za učence 9. razreda OŠ.

Knjižna predloga za območno in državno raven tekmovanja:

 John Green: Turtles All the Way Down

(Op.: Za šolsko raven tekmovanja literarne predloge ni.)

Tekmovanje poteka na treh ravneh.

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven: četrtek, 12. 11. 2020 ob 13. uri
  • območna raven: sreda, 20. 1. 2021 ob 14. uri
  • državna raven: torek, 16. 3. 2021 ob 14. uri

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev v znanju angleščine in z dodatnimi navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Državna tekmovalna komisija sproti objavlja Pravilnik, dodatno literaturo, priporočila, potek tekmovanja in druga aktualna navodila na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Učenci in šole se v tekmovanje vključijo prostovoljno.

Razpis tekmovanja iz angleščine za učence 9. razreda OŠ v šolskem letu 2020/2021 (za tisk).