Navodila za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021


Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021 bo potekalo 29. marca 2021, ob 13. uri. Tekmovanje se v letošnjem šolskem letu izvede v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 3. 2021 (št. 6030-4/2021/2) ter obvestilom Zavoda RS za šolstvo o izvedbi tekmovanj, ki jih organizira ZRSŠ, z dne 9. 3. 2021.

Podrobnejša navodila Državne tekmovalne komisije za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021 so dostopna na povezavi.