Povratna informacija v formativni vlogi pri geografiji

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2017/2/56-65

Povzetek

V članku je prestavljen izveden primer formativnega spremljanja pri geografiji v prvem letniku gimnazije.
Osrednji element, ki smo ga spremljali, je bilo povratno informiranje. Kljub poudarku na povratni informaciji kot enem izmed elementov formativnega spremljanja, bomo prikazali, da z izvajanjem formativnega spremljanja izvajamo dejansko vse njegove elemente. Pokažemo celo, da ko načrtujemo izvajanje takšnih primerov, učitelj ne more mimo dejstva, da ne bi razmišljal še o ostalih in načrtoval njihovo vključevanje v pouk. V članku se opiramo na priročnik Zavoda Republike Slovenije za šolstvo: Formativno spremljanje v podporo učenju.

Abstract

Formative Role of Feedback in Geography

This article presents an example of formative assessment conducted in Geography lessons in the first year of general secondary school. The main element being assessed was the giving of feedback. Despite the focus on feedback as one of the elements of formative assessment, it will demonstrate that by implementing formative assessment, all of its elements are in fact being implemented. It even shows that when planning such assessment, a teacher must inevitably think about other elements as well and plan their incorporation into lessons. The article refers to the handbook issued by the National Education Institute of the Republic of Slovenia: Formativno spremljanje v podporo učenju [Formative Assessment in Support of Learning].