Vključevanje digitalnih zemljevidov in geografskih tematskih kart v učni proces

https://doi.org/10.59132/geo/2024/1/26-30 Izvleček Zemljevidi in geografske tematske karte so osnovni učni pripomočki pri pouku geografije. Omogočajo razvijanje številnih geografskih veščin, kot…

Razvijanje digitalnih kompetenc pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2022/3/44-47 Povzetek Več kot desetletje Evropska komisija pripravlja z dokumentom DigComp smernice za razvoj digitalnih kompetenc državljanov. Zadnja posodobitev, različica…

Spletna učilnica kot možnost izvajanja formativnega spremljanja pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2019/2/56-59 Povzetek Namen članka je opisati primer, kako lahko s pomočjo IKT laže in bolj smiselno izvajamo posamezne korake formativnega…

Razvijanje geografskih veščin s pomočjo IKT pri pouku geografije v osnovni šoli

https://doi.org/10.59132/geo/2019/1/31-35 Povzetek Razvijanje geografskih veščin je pomembna komponenta pouka geografije v osnovni šoli, ki je dokaj natančno zapisana tudi v…

Onesnaženost mesta Ciudad de Mexico – študija primera pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2016/1/63-67 Povzetek Študij primera pri geografiji je metoda dela, ki omogoča, da učenci svoje znanje uporabijo na določeni problematiki. Tako…