Med odločnostjo in prijaznostjo – ravnatelji o vodenju ob pogostih spremembah

https://doi.org/10.59132/vviz/2023/55/58-83 Povzetek V članku je zbranih nekaj predlogov za vodenje strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih v času nenehnih sprememb. Predlogi…

Učni sprehod za profesionalni razvoj

Povzetek Prispevek govori o načinu vodenja, ki bi se lahko ob spremembi organizacijskih zmožnosti za vodenje približal distribuiranemu vodenju. Prikazali…

O zgodnjem učenju jezika

Izvleček Članek govori o dejavnikih, ki vplivajo na učenje jezika. Izpostavljeni dejavnik je starost, saj ugotavljamo, da se otroci v…

Svetovanje kot oblika podpore ravnateljem

Povzetek Prispevek opisuje svetovanje kot obliko podpore ravnateljem s sodelovanjem predavateljev Šole za ravnatelje in izkušenih ravnateljev svetovalcev pri vodenju…

Vpliv skritega kurikuluma v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Povzetek Skriti, prikriti oziroma neformalni kurikulum sestavljajo nenapisano, neuradno in pogosto nenamerno učenje, vrednote, pričakovanja in prepričanja, ki se jih…

Ustvarjanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelje začetnike

Povzetek Sodelovanje strokovnih delavcev in krepitev profesionalne skupnosti učenja sta pomembna za zagotavljanje kakovostnega učenja v vzgojnoizobraževalnih zavodih, tako učenja…