Izvedbeni kurikul v projektu NA-MA POTI

Izvleček V prispevku je predstavljen pomen priprave izvedbenega kurikula na ravni vrtca oz. šole za sistematično razvijanje in ustrezno nadgrajevanje…

Kaj so pridobili strokovni delavci in kaj otroci, učenci in dijaki v projektu NA-MA POTI?

https://doi.org/10.59132/viz/2023/4-5/7-14 Izvleček V prispevku predstavljamo odgovore na dve vprašanji, ki smo jih zastavili strokovnim delavcem v projektu Naravoslovna in matematična…

Osnovnošolski učitelji o uporabi žepnega računala

Izvleček V prispevku predstavimo odgovore na vprašanja, zastavljena v anketi učiteljem osnovne šole, ki poučujejomatematiko od 6. do 9. razreda….

Naloge utemeljevanja na Nacionalnem preverjanju znanja matematike: analiza nekaterih vidikov nalog in uspešnost reševanja

Izvleček V prispevku se osredotočimo na naloge utemeljevanja, ki so bile preverjane na Nacionalnem preverjanju znanja matematike v letih od…

Preverjanje znanja učencev na daljavo s kompleksno zastavljenimi nalogami

Izvleček V prispevku predstavljamo primer preverjanja in ocenjevanja znanja matematike v 8. razredu, ki smo ga izvedli v prvem valu…

Vloga skrbnika vzgojno-izobraževalnega zavoda v projektu: od informatorja do sodelavca

https://doi.org/10.59132/viz/2018/1-2/26-30 Povzetek V prispevku se osredotočamo na pomen imenovanja oz. dodelitve skrbnika vzgojno-izobraževalnega zavoda v projektih, v katere se s…

Poučevanje in učenje učenja matematike – iz teorije v prakso

https://doi.org/10.59132/viz/2017/3/13-30 Povzetek V pričujočem prispevku smo se posvetili izdelavi in predstavitvi modela načrtovanja tematskega sklopa, v katerem načrtno spodbujamo razvoj…