Geografsko raziskovanje in pomen poznavanja krajevnih vodnih virov

https://doi.org/10.59132/geo/2022/2/38-47 Povzetek V prispevku predstavljamo geografsko metodo preučevanja značilnosti krajevnih vodnih virov na primeru zalednega dela slovenske Istre. Prispevek vsebuje…

Naravni rezervat Škocjanski zatok in njegov pomen

https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/48-57 Povzetek V prispevku predstavljamo zavarovano območje narave, ki je bilo kot naravni rezervat razglašeno sredi 90. letih prejšnjega stoletja….

Vpliv podnebnih sprememb na oskrbo z vodo v slovenski Istri

https://doi.org/10.59132/geo/2019/3/35-41 Povzetek Slovenija velja za bogato z vodnimi viri, kar pa ne velja za slovensko Istro. Njeni prebivalci in drugi…

Podnebne spremembe vplivajo na pogostejše poplave morja

https://doi.org/10.59132/geo/2019/3/30-34 Povzetek Podnebne spremembe z rastjo temperatur povzročajo dviganje gladine morij, ki se v zadnjih desetletjih opazno povečuje. Razlog za…

Terensko delo kot del praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu geografija

https://doi.org/10.59132/geo/2018/2/38-45 Povzetek Terensko delo po navadi obsega uporabo zelo različnih metod in je pomemben del geografskega izobraževanja na različnih ravneh….

Terenski seminar Istra – spoznavanje s terenskimi metodami geografskega raziskovanja

https://doi.org/10.59132/geo/2017/2/30-38 Povzetek Prispevek predstavlja terenske metode geografskega raziskovanja, ki jih na UP, Fakulteti za humanistične študije, študenti geografije uporabljajo pri…