Vzgojni slogi in podpora staršev v povezavi z uravnavanjem čustev učencev pri medvrstniškem nasilju

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/17-22 Izvleček V prispevku predstavljamo rezultate študije o povezanosti med vzgojnimi slogi in podporo staršev ter uravnavanjem čustev pri učencih…

Primarna preventiva nasilja in zlorabe otrok – kaj deluje in zakaj je preventiva tako pomembna?

Povzetek Nekateri otroci in mladostniki so izpostavljeni različnim oblikam nasilja, ki zelo negativno vplivajo na njihov osebnostni razvoj, zdravje, počutje…

Pomen bližine v interakciji med učitelji in dijaki pri pouku slovenščine v gimnaziji

Povzetek Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako dijaki zaznavajo interakcijo s svojimi učitelji slovenščine v gimnaziji in kako zaznavajo učno…

Poročilo o evalvaciji programa NEON – Varni brez nasilja za osnovnošolce

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/1-2/39-58 Povzetek V prispevku predstavljamo del rezultatov evalvacije primarnopreventivnega programa NEON – Varni brez nasilja, katerega namen je krepiti varovalne…

Psihološki pogled na pojav »fazaniranja« s perspektive izvajalcev in novincev tarč

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/1-2/7-21 Povzetek V prispevku predstavljamo nekatere značilnosti neuradnega fazaniranja dijakov novincev s strani starejših dijakov, ki smo jih pridobili v…

Nekateri dejavniki psihosocialnega blagostanja pri učencih v času šolanja na daljavo med pandemijo covid-19

https://doi.org/10.59132/viz/2023/1-2/36-44 Povzetek Zaradi pandemije covida-19 sta učenje na daljavo in socialna izolacija dramatično spremenila socialne in učne izkušnje mladostnikov. Glede…