Intervju z dr. Zoro Rutar Ilc

Varno in spodbudno učno okolje

Principi učenja in poučevanja v spodbudnem učnem okolju na razredni stopnji

Povzetek Tema študijskih srečanj Principi učenja in poučevanja v spodbudnem učnem okolju na razredni stopnji povzema teme o konceptih učenja…

Spodbujanje razvoja bralne zmožnosti s formativnim spremljanjem

Izvleček Razvoj bralne zmožnosti je osnovni in jedrni namen pouka. Bralno zmožnost v najširšem pomenu razumemo kot zmožnost razumevanja, uporabe…

Šola, prilagojena šestletnikom, ali šestletniki, prilagojeni šoli?

Povzetek V prispevku so predstavljeni značilnosti šestletnika, njegova pričakovana predznanja ter izhodišča za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v prvem razredu, ki…

Ko je učenje personalizirano, ima vsak učenec glas, njegovo učenje pa je vidno

https://doi.org/10.59132/viz/2020/3/6-13 Povzetek Prispevek obravnava glas učenca z vidika vidnega učenja in personalizacije učenja. Glas učenca v učnem procesu je obenem…

Pogovor z učenci – živimo šolo prihodnosti

https://doi.org/10.59132/viz/2019/2-3/22-25 Povzetek Osemnajstega aprila 2019 je na Zavodu RS za šolstvo potekal pogovor z učenci in dijaki osmih osnovnih ter…

Raziskovanje lastne prakse – kako in le zakaj?

https://doi.org/10.59132/viz/2018/1-2/17-25 Povzetek Prispevek opisuje izkušnje in pogled na delo skupine učiteljev v projektu Linpilcare. Projekt je bil usmerjen v refleksijo…