Pouk zgodovine v muzeju in arhivu

https://doi.org/10.59132/zvs/2023/2/80-92 Izvleček V prispevku so predstavljene bistvene značilnosti pouka zgodovine zunaj učilnice, s poudarkom na pouku v ustanovah, kot sta…

Začetek modernega obdobja v islamskem svetu

https://doi.org/10.59132/zvs/2023/1/79-87 Izvleček V 19. stoletju so bili številni poskusi, kako ohraniti Osmansko cesarstvo, kako obnoviti islam, kako se soočiti z…

Fotografija, razglednica, politična karikatura in plakat kot zgodovinski vir

Izvleček Psihološki, pedagoški in didaktični motivi učitelju narekujejo tudi, da skuša otrokom približati zgodovinsko snov iz prve roke. Ena najbolj…

Neevropska zgodovina v osnovni šoli

Izvleček Neevropska zgodovina je bila kljub njeni pomembnosti pri razumevanju zgodovine nasploh v preteklosti v osnovnih šolah slabo obravnavana. Od…

Sekundarni pisni viri pri obravnavi izbirne teme stičišča kultur v drugem letniku gimnazije

Izvleček O sekundarnih pisnih virih govorimo, kadar ni neposrednega stika med avtorjem vira in dogodki ali stanji, marveč je med…

Slikarska, kiparska in arhitekturna dela kot vir za pouk zgodovine

https://doi.org/10.59132/zvs/2017/1/30-35 Izvleček Med različnimi zgodovinskimi viri je uporabnost slikovnega gradiva še posebej široka. Slikovno gradivo lahko koristimo v vseh etapah…

Nacionalno preverjanje znanja pri predmetu zgodovina

Izvleček Prispevek obravnava nacionalno preverjanje znanja ob koncu 9. razreda pri predmetu zgodovina. Učenci so se v preizkusih pri zgodovini…

Literatura kot zgodovinski vir

https://doi.org/10.59132/zvs/2016/1-2/71-73 Povzetek Zgodovinska znanost temelji na zgodovinskih virih, na njihovem kritičnem pretresu, primerjanju, ugotavljanju zanesljivosti in njihovem sintetiziranju. Prav zaradi…