Problemi z odtokom meteornih voda

https://doi.org/10.59132/geo/2022/2/31-37 Povzetek Meteorna voda je tista, ki nastane v času padavin. Večina območij v industrijskih predelih je neprepustnih (asfaltiranih), zato…

Industrijsko onesnaževanje voda in vpliv na ekosisteme

https://doi.org/10.59132/geo/2022/2/24-30 Povzetek Voda je obnovljiv vir in je za življenje izrednega pomena. Vodni viri pokrivajo 71 odstotkov Zemljinega površja, vendar…

Trajnostnost in krožno gospodarstvo kot izobraževalna priložnost za geografe

https://doi.org/10.59132/geo/2023/1/9-18 Povzetek Zeleni dogovor, ki ga je sprejela Evropska komisija leta 2021, zahteva naložbe v posodabljanje znanj in spretnosti za…

Nujno je trajnostno življenje in ne trajnostni razvoj

https://doi.org/10.59132/vviz/2022/2/50-67 Povzetek V prispevku podajamo pogled na besedno zvezo trajnostni razvoj in na resnično vsebino tega. V medijih se pogosto…