XXX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva


20. in 21. november 2023, Grand hotel Bernardin, Portorož

VODENJE IN UČENJE SOCIALNO-EMOCIONALNE DIMENZIJE V SODOBNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OKOLJU

Program in prijavnica bosta objavljena do 23. 10. 2023

Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva ()
Organizacija posveta: Eva Valant ()