Priporočila za branje knjig – Tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake za Cankarjevo priznanje in Mehurčke 2021/2022


Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je izbrala besedila za Cankarjevo tekmovanje za šolsko leto 2021/2022. Poimenovala ga je “Vedre bližine med nami”.

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje:
1. razred – Mehurčki: Saša Vegri: Jure kvak kvak
2. in 3. razred Mehurčki: Andrej Skubic: Babi nima več telefona

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (dva dokumenta 2.VIO in 2. in 3. VIO):
4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
6. in 7. razred: Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke in Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje: 8. in 9. razred
Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko), (državno)
Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor

1. in 2. letnik – srednji gimnazijski in strokovni programi: Feri Lainšček: Kurji pastir
Priloga: Recenzija

3. in 4. letnik – srednji gimnazijski in strokovni programi: 3. in 4. letnik
Alenka Goljevšček Kermauner: Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas domača
George Bernard Shaw: Pygmalion
1. priloga: Tone Peršak, Zapiski o sodobni slovenski dramatiki
2. priloga: Mirko Jurak, Pigmalion
3. priloga: Gacoin Marks, Pigmalion

1., 2. in 3. letnik – srednji poklicni programi: Ivan Sivec: Modra vrtnica
Priloga: Izbor pesmi Josipa Murna (za državno tekmovanje)