Objavljeni so pozivi k prijavi udeležencev na tekmovanja

Zavod RS za šolstvo je organizator tekmovanj s področja angleščine, nemščine, geografije, slovenščine za Cankarjevo priznanje in zgodovine.

Objavljeni so pozivi k prijavi udeležencev za tekmovanja:

S tekmovanji želimo prispevati k spodbudnemu učnemu okolju glede na individualne razlike med učenci/dijaki.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Društvom matematikov, astronomov in fizikov pripravilo tudi koledar šolskih tekmovanj za šolsko 2022/2023.

Koledar je objavljen na spletni strani, kjer se bo po potrebi tudi dopolnjeval in spreminjal.