Poziv k prijavi udeležencev na selekcijsko tekmovanje s področja angleščine v šolskem letu 2022/2023


Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine razpisuje v šolskem letu 2022/2023 Selekcijsko tekmovanje s področja angleščine za učenke in učence  8. in 9. razreda osnovne šole

Tekmovanje poteka na dveh stopnjah v dveh tekmovalnih skupinah.

Posamezne stopnje tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska stopnja tekmovanja: torek, 22. 11. 2022, ob 13.00,
  • državna stopnja tekmovanja: četrtek, 30. 3. 2023, ob 14.00.

8. razred: tematsko področje na državni stopnji tekmovanja: “Changes make the world go round.”

9. razred: knjižna predloga na državni stopnji tekmovanja: John Green: Turtles All the Way Down (knjižne predloge ni na šolski in državni stopnji v 8. razredu ter na šolski stopnji v 9. razredu)

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (Tekmovanja, Angleščina) ter preko strežnika DMFA.

Želimo vam uspešno delo.

Poziv (za tisk)