Poziv k prijavi udeležencev na selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine v šolskem letu 2022/2023


Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9.  razreda osnovne šole s področja zgodovine razpisuje v šolskem letu 2022/2023 Selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole na temo OD RAZPADA RIMSKEGA IMPERIJA DO NASTANKA KNEŽEVIN ALPSKIH SLOVANOV. 

Tekmovanje poteka na dveh stopnjah v dveh tekmovalnih skupinah. 

Posamezni stopnji tekmovanja bosta izvedeni: 

  • šolska stopnja: torek, 6. 12. 2022 ob 13. 00 na šolah,
  • državna stopnja: četrtek, 9. 3. 2023 ob 14. 00 na šolah gostiteljicah.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine in z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA. 

Obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter preko strežnika DMFA. 

Vključitev učencev in šol v tekmovanje je prostovoljna.  Želimo vam uspešno delo. 

Poziv (za tisk)