Aktivnosti Šole za ravnatelje – januar in februar 2022

Uporabna gradiva

Januar in februar sta običajno meseca, ko ravnatelji v vzgojno-izobraževalnih zavodih vodite letne pogovore in postopek ocenjevanja  letne delovne uspešnosti, ki ga je potrebno izvesti najkasneje do 15. marca 2022. Dr. Mihaela Zavašnik je pripravila kratka priporočila in namige za letne pogovore in ocenjevanje delovne uspešnosti: Prišel je čas ocenjevanje letne delovne uspešnosti in letnih pogovorov.

Prosto dostopno je tudi aktualno gradivo Delovna uspešnost strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju: vprašanja in odgovori.


Napoved dogodkov

Vabljeni.