Nadaljevalni program šole za ravnatelje: Sociološki vidiki v izobraževanju – povezovanje in sodelovanje


Nadaljevalni program Šole za ravnatelje,  Sociološki vidiki v izobraževanju – povezovanje in sodelovanje bo potekal 25. in 26. januarja 2022, v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija v Portorožu.

V zadnjem času opazimo velik odmik od učenja in poučevanja v tradicionalnem okolju v šoli/vrtcu, kjer sta si učenec in strokovni delavec blizu. Opaziti je tudi, da namesto pričakovanega sodelovanja doživljamo vedno večji odmik v vsakdanjih interakcijah in transakcijah. Pogled v prihodnost naj bo usmerjen k prenovi izobraževanja, ki ji je treba dati prednost pri osebni interakciji v družbenem okolju. Pri teh interakcijah je pomembna tudi tehnologija in digitalizacija, ki pa mora družbeni prostor nadgrajevati in ne omejevati. Našteto je razlog za razmišljanje o socioloških vidikih izobraževanja.

Program

Prijava na program poteka preko KATISa. Rok prijave: 20. januar 2022

Obrazec za rezervacijo prenočišča

Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva,
Organizacija posveta: Eva Valant,

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

null