Nadaljevalni program Šole za ravnatelje: Sociološki vidiki v izobraževanju – povezovanje in sodelovanje


Posvet Sociološki vidiki v izobraževanju – povezovanje in sodelovanje bo potekal 20. in 21. aprila 2022,  v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija, Obala 33, v Portorožu.

V zadnjem času opazimo velik odmik od učenja in poučevanja v tradicionalnem okolju v šoli/vrtcu, kjer sta si učenec in strokovni delavec blizu. Opaziti je tudi, da namesto pričakovanega sodelovanja doživljamo vedno večji odmik v vsakdanjih interakcijah in transakcijah. Pogled v prihodnost naj bo usmerjen k prenovi izobraževanja, ki ji je treba dati prednost pri osebni interakciji v družbenem okolju. Pri teh interakcijah je pomembna tudi tehnologija in digitalizacija, ki pa mora družbeni prostor nadgrajevati in ne omejevati. Našteto je razlogov za razmišljanje o socioloških vidikih izobraževanja.

Program

Povzetki predavanj in delavnic

Prijava preko KATIS-a je možna do 14. aprila.

Obrazec za rezervacijo prenočišča

Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva
Organizacija posveta: Eva Valant

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

null