XXIV. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev


Vključevanje vseh za učenje in vloga pomočnika ravnatelja

17. in 18. maj 2022, Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško

Letošnje strokovno srečanje za pomočnice in pomočnike ravnateljev smo zasnovali kot mozaik vsebin, ki so v tem času aktualne in potrebujejo pozornost in premislek  glede njihovega pomena za  delovanje  vzgojno-izobraževalnih zavodov. S plenarnimi predavanji in delavnicami se bomo dotaknili tematike trajnosti in okoljske ozaveščenosti, vključevanja in vključenosti posameznikov in skupin v vzgojno-izobraževalni proces. Pozornost zahtevajo tudi drugačne oblike učenja in poučevanja, ki so se vzpostavile v času epidemije in procesi, ki se dogajajo tako v družbi kot v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter pomembno vplivajo na doživljanje in vedenje vseh v trenutnih razmerah. Spodbudili bomo razmislek o trajnostnem razvoju, ki se lahko spremeni v trajnostni umik s samooskrbo in višjim nivojem zavedanja. Pod drobnogled bomo postavili  možnosti in priložnosti, ki jih prinaša  kombinirano izobraževanje. Dotaknili se bomo nove realnosti, ki prinaša tudi nove oblike nasilja in načine ravnanja v določenih situacijah. Nenazadnje pa bomo nanizali  še značilnosti vključujoče šolske kulture in vloge pomočnikov pri ustvarjanju le-te.
Program

Povzetki predavanj in delavnic

Obrazec za rezervacijo prenočišča

Prijava preko KATIS-a je možna do 13. maja.

Vodja posveta: mag. Vlasta Poličnik, 
Organizacija posveta: Eva Valant, 

Udeležba je brezplačna. Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Udeležba je brezplačna. Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
null