Obvestilo o državni ravni tekmovanja v znanju nemščine v šolskem letu 2020/2021

Obveščamo vas, da bo državna raven tekmovanja v znanju nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole zaradi pandemije COVID skladno s Pravilnikom o tekmovanju učenk in učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine prilagojena.

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2021/2022

Poziv mentorjem za predlog izbire besedil za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2021/2022.

Obvestilo o uvrstitvi tekmovalk in tekmovalcev na državno raven

Šolskega tekmovanja iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda se je v šolskem letu 2020/2021 udeležilo 4.525 tekmovalk in tekmovalcev.

Obvestilo o izvedbi državne ravni tekmovanja v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021

Državna raven tekmovanja v znanju geografije za osnovne in srednje šole bo zaradi pandemije COVID skladno s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije prilagojena in bo zaradi epidemioloških razmer potekala spletno v soboto, 24. aprila 2021.

Literatura in viri za državno tekmovanje iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021

Za državno tekmovanje učenk in učencev iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021 s temo “Od železne dobe do prihoda Rimljanov na slovenska tla” objavljamo seznam literature in virov.

Dodatna navodila državne tekmovalne komisije za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine se izvede v nadomestnem terminu na daljavo in na način, kot ga v sodelovanju z ravnateljem opredelijo šolske tekmovalne komisije.

Dodatna navodila za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja angleščine

Obveščamo vas, da lahko šolske tekmovalne komisije za učenke in učence 9. razreda osnovne šole v skladu z obvestilom Zavoda RS za šolstvo z dne 24. 3. 2021 organizirajo in izvedejo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za tekmovalce, ki so zaradi karantene odsotni od pouka v šoli, tudi na daljavo.

Navodila za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021 bo potekalo 29. marca 2021, ob 13. uri. Tekmovanje se v…

Obvestilo o izvedbi šolskih tekmovanj

Obveščamo vas, da bodo tekmovanja v organizaciji Zavoda RS za šolstvo izvedena po posodobljenem koledarju in na način, ki je bil 4. 3. 2021 opredeljen v okrožnici osnovnim, srednjim in višjim šolam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-4/2021/2.

Nagovor prof. dr. Igorja Sakside, predsednika komisije

Spoštovane kolegice in kolegi, mnenja o tem, kako in ali sploh naj Cankarjevo tekmovanje izpeljemo, so brez dvoma različna, bržkone tudi nasprotna….

Priporočila za branje knjig za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: Priporočila 1. VIO: 1. razred – Mehurčki Priporočila 1. VIO: 2. in 3. razred Mehurčki Drugo vzgojno-izobraževalno…

Izvedba tekmovanja iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021

Zaradi epidemije COVID-19 se bo v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje iz znanja angleščine za učenke in učenke 9. razreda osnovne…