Obvestilo glede priznanj za tekmovalce in potrdil za mentorje tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021

Obveščamo tekmovalce in mentorje Tekmovanja iz znanja zgodovine, da bodo bronasta, srebrna in zlata priznanja prejeli na šole v začetku prihodnjega tedna.

Naknadna navodila za izvedbo državnega tekmovanja po izvedenem testnem tekmovanju iz znanja angleščine za učence 9. razreda OŠ (2020/2021)

Državno tekmovanje iz znanja angleščine bo potekalo v torek, 25. maja 2021, ob 14. uri, prijava tekmovalcev v Zoom pa je že ob 13.30.

Dodatna navodila za izvedbo testnega in državnega tekmovanja iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda OŠ 2020/2021

Zaradi lažje organizacije in priprave na tekmovanje priporočamo, da se učenci udeležijo testnega tekmovanja, ki bo potekalo v petek, 21. 5. 2021, na enak način kot državno tekmovanje v torek, 25. 5. 2021. Učenci tekmujejo v šoli oziroma v primeru karantene od doma.

Dodatna navodila mentorjem tekmovalcev državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Na podlagi izkušenj tekom poskusne/testne izvedbe državnega tekmovanja iz znanja slovenščine vas prosimo, da s tekmovalci še enkrat podrobno preberete vsa predhodna navodila pred sobotno izvedbo državnega tekmovanja in dodatna navodila mentorjem tekmovalcev državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021.

Dodatno obvestilo o izvedbi državnega tekmovanja iz znanja zgodovine 2020/2021

Na podlagi izkušenj tekom poskusne izvedbe državnega tekmovanja iz znanja zgodovine bi vas želeli še enkrat opozoriti, da z učenci še enkrat podrobno preberete vsa navodila, ki ste jih prejeli 10. 5. 2021.

Obvestilo mentorjem tekmovalcev državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Obveščamo vas, da bo na dan tekmovanja v soboto, 22. maja 2021, ob 12. uri potekala moderacija in 1. vrednotenje, ki smo ga na pobudo velikega števila mentorjev podaljšali do torka, 25. 5. 2021, do 16. ure.

Navodila za spletno izvedbo državnega tekmovanja v znanju nemščine v šolskem letu 2020/2021

Navodila državne tekmovalne komisije za spletno izvedbo državnega tekmovanja v znanju nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/21

Navodila za izvedbo državnega tekmovanja iz angleščine

Navodila Državne tekmovalne komisije za izvedbo državnega tekmovanja iz znanja angleščine za učence 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021.

Izvedba državne ravni tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021

Več informacij o poteku in izvedbi državne ravni tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021.

Potek in izvedba državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Objavljamo podrobnejše informacije za mentorje tekmovalcem, informacije o testni izvedbi tekmovanja ter navodila za nadzorne, ocenjevalce ter tekmovalce državnega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2020/2021.

Obvestilo o državni ravni tekmovanja v znanju nemščine v šolskem letu 2020/2021

Obveščamo vas, da bo državna raven tekmovanja v znanju nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole zaradi pandemije COVID skladno s Pravilnikom o tekmovanju učenk in učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine prilagojena.

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2021/2022

Poziv mentorjem za predlog izbire besedil za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2021/2022.