Seznam virov in literature za Selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine v šolskem letu 2021/2022

Skladno s Pozivom k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja in Pravilnikom o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature s področja zgodovine za učence 8. in 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2021/2022.

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja – zgodovina

Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole na temo Rimski vsakdan na slovenskih tleh.

Poziv k prijavi udeležencev na interesna in selekcijska tekmovanja – slovenščina

Zavod RS za šolstvo v skladu z 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Interesno in selekcijsko tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake z naslovom Vedre bližine med nami.

Seznam virov in literature za Selekcijsko tekmovanje s področja geografije v šolskem letu 2021/2022

Skladno s Pozivom k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja in Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature za Selekcijsko tekmovanje s področja geografije za učence in dijake v šolskem letu 2021/2022 na temo Gore Slovenije in sveta.

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja – geografija

Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja geografije za učence in dijake na temo Gore Slovenije in sveta.

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja – nemščina

Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja nemščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole.

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja – angleščina

Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja angleščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole.

Tekmovalne naloge iz znanja angleščine in navodila za vrednotenje na šolski in državni ravni v šolskem letu 2020/2021

Objavljamo tekmovalne naloge iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda OŠ v šolskem letu 2020/2021 na šolski in državni ravni.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Dobitniki priznanj Državnega tekmovanja iz znanja nemščine v šolskem letu 2020/2021

Znani so uradni rezultati oziroma dobitniki priznanj Državnega tekmovanja iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021.

Dobitniki priznanj Državnega tekmovanja iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021

Znani so uradni rezultati oziroma dobitniki priznanj Državnega tekmovanja iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021.

Dobitniki priznanj Tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2020/2021

Znani so rezultati oziroma dobitniki priznanj Tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2020/2021.