Navodila za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021 bo potekalo 29. marca 2021, ob 13. uri. Tekmovanje se v…

Obvestilo o izvedbi šolskih tekmovanj

Obveščamo vas, da bodo tekmovanja v organizaciji Zavoda RS za šolstvo izvedena po posodobljenem koledarju in na način, ki je bil 4. 3. 2021 opredeljen v okrožnici osnovnim, srednjim in višjim šolam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-4/2021/2.

Nagovor prof. dr. Igorja Sakside, predsednika komisije

Spoštovane kolegice in kolegi, mnenja o tem, kako in ali sploh naj Cankarjevo tekmovanje izpeljemo, so brez dvoma različna, bržkone tudi nasprotna….

Priporočila za branje knjig za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: Priporočila 1. VIO: 1. razred – Mehurčki Priporočila 1. VIO: 2. in 3. razred Mehurčki Drugo vzgojno-izobraževalno…

Posodobljen koledar šolskih tekmovanj in informacije

Objavljen je posodobljen in s strani MIZŠ ter z izvajalci šolskih tekmovanj usklajen koledar tekmovanj za šolsko leto 2020/2021.

Izvedba tekmovanja iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021

Zaradi epidemije COVID-19 se bo v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje iz znanja angleščine za učenke in učenke 9. razreda osnovne…

Moderiran seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021

Moderiran seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021 na temo »Prehrana v geografski perspektivi«

Obvestilo osnovnim in srednjim šolam glede tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

Zavod RS za šolstvo je v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje je razpisal v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom: SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 8. in 9. razreda osnovne šole iz znanja zgodovine

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 8. in 9. razreda osnovne šole iz znanja zgodovine (veljaven od 23. 12. 2020 do…

Pravilnik o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

Pravilnik o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (veljaven od 23. 12. 2020 do 11. 8. 2021) Sprememba 35. člena Merila…

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije (veljaven od 23. 12. 2020 do 11. 8. 2021).

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine (veljaven od 23. 12. 2020 do 11. 8….