Poziv k prijavi udeležencev na selekcijsko tekmovanje s področja nemščine v šolskem letu 2023/2024


Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine razpisuje v šolskem letu 2023/2024:

Selekcijsko tekmovanje s področja nemščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole.

Tekmovanje poteka na dveh stopnjah v dveh tekmovalnih skupinah.

Posamezni stopnji tekmovanja bosta izvedeni:

  • šolska stopnja: četrtek, 16. 11. 2023 ob 13.00 na šolah,
  • državna stopnja: četrtek, 14. 3. 2024 ob 14.00 na šolah gostiteljicah.

Knjižna predloga za državno stopnjo tekmovanja – 9. razred: Kathrin Schrocke: Bunte Fische überall

(Na šolski stopnji tekmovanja v 9. razredu knjižne predloge ni. Ravno tako knjižne predloge ni na šolski in državni stopnji v 8. razredu.)

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine in z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter preko strežnika DMFA.

Vključitev učencev in šol v tekmovanje je prostovoljna.

Želimo vam uspešno delo.

Poziv (za tisk)