Formativno spremljanje v podporo učenju

Priročnik za učitelje in strokovne delavce

12,40 

Opis

Vse več naprednih šolskih sistemov v Evropi in po svetu v vsakodnevni šolski praksi udejanja načela formativnega spremljanja. Raziskave dokazujejo, da to prispeva k dobri kakovosti učenja, poučevanja in učnih dosežkov vseh učencev.

Priročnik, s katerim želimo podpreti uvajanje elementov formativnega spremljanja v šolsko prakso, združuje znanstvenoraziskovalna in osebna spoznanja avtoric ter učiteljev praktikov.

Priročnik obsega 7 zvezkov, zbranih v mapi. Naslovi zvezkov:

• Zakaj formativno spremljati

• Nameni učenja in kriteriji uspešnosti

• Dokazi

• Povratna informacija

• Vprašanja v podporo učenju

• Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje

• Formativno spremljanje v vrtcu

Vsak zvezek vsebuje:

• teoretični del, ki izpostavlja nekaj bistvenih značilnosti posameznega elementa formativnega spremljanja,

• orodje za refleksijo, ki vodi učitelja v razmislek, kako uspešen je pri uvajanju formativnega spremljanja v svojo prakso, in

• formativno spremljanje v praksi, z različnimi primeri, delovnimi listi ipd., ki jih učitelj ob določenih prilagoditvah lahko prenese na svoj predmet oz. področje.

Priročnik je namenjen strokovnim delavcem v vrtcih in učiteljem v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah, ki so na začetku poti uvajanja formativnega spremljanja v svojo prakso, ter vsem, ki bi želeli izpopolniti svoje znanje na tem področju.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

, , , , , , , , , , , ,

Predmet/-i

, , ,

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISBN 987-061-03-0349-7
Število strani 6 zvezkov
Format A4