Razvijanje orodij za spremljanje napredka učenca in vpeljava strategij za učenčevo aktivno vlogo v procesu učenja pri pouku slovenščine (6. – 9. razred)

PDF članek

Development of Tools for Assessing Pupils’ Progress and Introduction of Strategies for Pupils’ Active Role in the Learning Process during Slovenian Lessons (6th–9th Grade)