Koordinacija svetovalne delavke pri oblikovanju smernic rutine prehranjevanja v vrtcu z refleksijo

PDF članekPovzetek

V prispevku sta predstavljeni vključenost in vloga svetovalne delavke v procesu načrtovanja sprememb in izboljšav na področju rutine prehranjevanja v vrtcu. Končni izdelek procesa je interni dokument Smernice izvajanja rutine prehranjevanja v Otroškem vrtcu Ajdovščina. Dejavnosti znotraj procesa so reflektirane v luči formativnega spremljanja strokovnih sodelavcev. Prispevek se konča z refleksijo svetovalne delavke.

Abstract

Counselor’s Coordination in Creating Kindergarten Nutrition Guidelines and Reflection

The article focuses on the integration and role of the counselor in the process of planning changes and improvements relative to the kindergarten nutritional routine. The final product of this process is an internal document titled Guidelines for Implementing a Nutritional Routine in Kindergarten Ajdovščina. The activities of the process are evaluated based on formative assessment by expert colleagues. The article concludes with the counselor’s reflection.