BIBLOS, slovenski servis za oddaljeno izposojo e-knjig

PDF članek

Izvleček

E-knjige pri nas ni več treba posebej predstavljati, četrtina anketirancev v zadnji nacionalni raziskavi o bralnih in nakupovalnih navadah se je izrekla (tudi) za e-bralce. Ta trend se kaže tudi v slovenskih knjižnicah, kjer so postale e-knjige s pomočjo servisa za oddaljeno izposojo Biblos del redne ponudbe vseh splošnih knjižnic, povpraševanje po njih pa glede na statistične podatke narašča; v letu 2015 je bilo prek Biblosa opravljenih 30.000 izposoj e-knjig, kar je 40 % več kot leto poprej, trend prvih treh mesecev letošnjega leta pa že nakazuje podobno rast izposoj tudi v letu 2016. Pri izposoji e-knjige v knjižnici s stališča uporabnika poteka nekakšna kopija postopkov v analognem svetu, le da ni več potreben sprehod do knjižnice, temveč je storitev prek internetnega vmesnika mogoče uporabiti kjerkoli in kadarkoli ter je za člane knjižnic brezplačna.

Abstract

BIBLOS, Slovenian e-Book-Lending Platform

E-books do not need a special introduction in Slovenia; one fourth of the respondents in the latest national survey on reading and shopping habits stated that they were (also) readers of e-books. This trend is also present in Slovenian libraries, where, thanks to the Biblos e-book-lending platform, e-books have become a part of the regular offer of general libraries, and, according to statistical data, the demand for them is growing; in 2015, 30,000 e-books were lent through Biblos, which is 40% more than the year before. The trend in the first three months of this year already indicates a similar growth in lending in 2016 as well. Users view the lending of e-books in libraries as some sort of copy of the procedures in the analogue world, only that they no longer have to walk to the library, since the service can be used anywhere and any time via an Internet interface, and is free of charge for library members.