Primer obravnave Pavčkove pesmi Pesem za tujce

Izvleček V prispevku predstavljam učno gradivo za obravnavo Pavčkove pesmi Pesem, ki je obvezno besedilo v 7. razredu OŠ. Namenjeno…

Obravnava Mazzinijevega romana Zvezde vabijo in Moderndorferjevega romana Kot v filmu

Izvleček Sedmošolec ob dveh mladinskih književnih delih sodobnih avtorjev spozna še intervju, obnovo umetnostnih in neumetnostnih besedil, stalno besedno zvezo,…

Primer obravnave Fontainove basni Mravlja in muren za učence priseljence

Izvleček V prispevku predstavljam učno gradivo za obravnavo Fontainove basni Mravlja in muren. Glede na učni načrt mora učenec v…

Priprava proslave ob slovenskem kulturnem prazniku med poukom slovenščine v 9. razredu

Izvleček V prispevku opisujem primer, kako lahko pri pouku slovenščine ob obravnavi Prešernove Zdravljice, Gregorčičeve Soči in Bevkovega romana Kaplan…