Priprava proslave ob slovenskem kulturnem prazniku med poukom slovenščine v 9. razredu

PDF članek

Izvleček

V prispevku opisujem primer, kako lahko pri pouku slovenščine ob obravnavi Prešernove Zdravljice, Gregorčičeve Soči in Bevkovega romana Kaplan Martin Čedermac pripravimo tudi program šolske proslave ob kulturnem prazniku ter tako uresničujemo cilje, zapisane v učnem načrtu predmeta, ob tem pa učence spodbujamo, da aktivno zasnujejo proslavo in sodelujejo pri njeni izvedbi. Vsako leto proslavo pripravijo učenci devetega razreda pod vodstvom učiteljev. Predstavljam posamezne ideje in izdelke učencev. Prispevku prilagam tudi uglasbene pesmi slovenskih avtorjev iz zamejstva z domovinsko oz. narodnostno tematiko, ki jih je ob kitari uglasbila Katrina Manfreda, tedaj učenka devetega razreda. Te pesmi so: Moja Dežela Marka Kravosa, Le kaj naj storim Andreja Kokota in Časopis Gustava Januša. Priložena je avtorska pesem Katrine Manfreda Najlepše na svetu, ki jo je tudi sama uglasbila. Objavljeni sta tudi avtorski pesmi Lije Vermiglio Vremec Zaljubljena in naivna ter Summer love. Avtorica je bila prav tako devetošolka, ko ju je napisala. Summer love je uglasbila Katrina Manfreda.

Abstract

Preparing a Celebration for the Slovenian Cultural Public Holiday in Ninth-grade Slovenian Class

The article illustrates an example of celebrating a cultural public holiday in ninthgrade Slovenian class by learning about the poem “Zdravljica” written by France Prešeren, the poem “Soči” by Simon Gregorčič and the novel “Kaplan Martin Čedermac” by France Bevk. This allows us to not only achieve our curriculum objectives but also, by actively engaging students in the preparation of the celebration, awaken in them the awareness of their culture and their language as well as a positive attitude towards both. The article also includes examples of musicalized poems written by Slovenian poets living in the neighbouring countries that were musicalized by the then ninth-grader Katrina Manfreda. Teachers can use these examples directly in class or when preparing a celebration.