Kako so Rik, Lilu in Ita polepšali bibliopedagoške ure z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami v Občinski knjižnici Jesenice

Izvleček Članek govori o sodelovanju med Občinsko knjižnico Jesenice in Osnovno šolo Poldeta Stražišarja Jesenice, ki je osnovna šola za…

Petnajst let delovanja knjižnice na Glasbeni šoli Jesenice

Izvleček Prikazan je način delovanja šolske knjižnice na Glasbeni šoli Jesenice. Ob petnajstletnici knjižnice je opisano njeno delovanje v preteklosti…

Sodelovanje knjižnice Glasbene šole Jesenice z ustanovami na državni in lokalni ravni

Izvleček Prispevek predstavlja sodelovanje knjižnice Glasbene šole Jesenice z ustanovami na državni in lokalni ravni. Na državni ravni gre za…

Pravljice na Glasbeni šoli Jesenice

Izvleček V prispevku je opisano, kako v knjižnici Glasbene šole Jesenice s pomočjo pravljic poskrbimo, da učenci spoznajo knjižnico na…