Pravljice na Glasbeni šoli Jesenice

PDF članek

Izvleček

V prispevku je opisano, kako v knjižnici Glasbene šole Jesenice s pomočjo pravljic poskrbimo, da učenci spoznajo knjižnico na Glasbeni šoli Jesenice ter da predšolski otroci, ki obiskujejo Vrtec Jesenice, spoznajo inštrumente, ki se poučujejo na Glasbeni šoli Jesenice. Z obiski učencev, ki na Glasbeni šoli Jesenice obiskujejo predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ter prve razrede nauka o glasbi, smo pričeli v šolskem letu 2006/2007. Na obisk v Glasbeno šolo Jesenice od leta 2009 dalje enkrat letno vabimo tudi otroke iz Vrtca Jesenice. Pravljice, ki jih uporabimo kot osnovo obiska učencev Glasbene šole Jesenice ali predšolskih otrok iz Vrtca Jesenice, so tematsko povezane z glasbo, branjem, knjigo ali knjižnico. Včasih preberemo tudi kakšno ljudsko pravljico. V zadnjem času pravljice pripovedujemo s pomočjo kamišibaja.

Abstract

Fairytales at Music School Jesenice

The article describes how fairy tales are used in the Music school Jesenice library to present the library to the students and introduce the instruments taught at the Music School Jesenice to preschool children from the Jesenice Kindergarten. The youngest children attending the Music school Jesenice started visiting the school library in the school year 2006/2007. From 2009 onwards, the children from the Jesenice Kindergarten were also invited to visit the Music School Jesenice. The topic of fairy tales used with the youngest children attending Music school Jesenice and preschool children from the Jesenice Kindergarten was mostly related to music, reading, books or library. From time to time, we also read folk tales. Lately, fairy tales are also narrated with the help of kamishibai.