Kako so Rik, Lilu in Ita polepšali bibliopedagoške ure z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami v Občinski knjižnici Jesenice

PDF članek

Izvleček

Članek govori o sodelovanju med Občinsko knjižnico Jesenice in Osnovno šolo Poldeta Stražišarja Jesenice, ki je osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami. Sodelovanje se je začelo v šolskem letu 2008/2009. Število oddelkov, s katerimi sodelujemo, se spreminja glede na število učencev. Cilj bibliopedagoških ur v Občinski knjižnici Jesenice je, da bi otroci in mladostniki s pomočjo ljudskih pravljic izboljšali svoje sposobnosti branja, govora in pisanja. Vključen je tudi element socializacije. Otrokom in mladostnikom Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice pri branju pomaga tudi terapevtski pes (Rik, Lilu, Ita).

Abstract

How Rik, Lilu and Ita Embellished the Biblio-pedagogical Hours for Children and Adolescents with Special Needs at the Municipal Library Jesenice

The article presents the cooperation between the Municipal Library Jesenice and the Polde Stražišar primary school for children with special needs. The cooperation started in the school year 2008/2009 with two special program departments. The aim of the biblio-pedagogical hours in the Municipal Library Jesenice is to improve reading, speaking and writing skills of children and adolescents of the Polde Stražišar primary school. The element of socialization is also included. Sometimes, a therapeutic dog (e.g. Rik, Lilu, Ita) also facilitates the reading.