Petnajst let delovanja knjižnice na Glasbeni šoli Jesenice

PDF članek

Izvleček

Prikazan je način delovanja šolske knjižnice na Glasbeni šoli Jesenice. Ob petnajstletnici knjižnice je opisano njeno delovanje v preteklosti in dodan pogled v prihodnost. V prihodnosti naj bi bil poudarek na čim boljšem sodelovanju knjižnice z učenci in učitelji Glasbene šole Jesenice. Rezultat vsega dela naj bi bila kakovostno vodena in urejena knjižnica na Glasbeni šoli Jesenice.

Abstract

Fifteen Years of the Music School Jesenice Library

The article illustrates the Music School Jesenice school library operations. The occasion of its fifteenth anniversary is a time to reminisce about its past activities and look into the future. Future focus should be on the best possible cooperation between the library and the students and teachers of the Music School Jesenice, and all efforts should be directed towards quality management and organization of the Music School Jesenice library.