Več kot čebelarjenje – projektno delo, priložnost za krepitev podjetnosti

Izvleček Projektno delo je v srednjih šolah pogosta praksa. Izvede se lahko v okviru mednarodnih projektov, šolskih projektnih dni, izmenjav…

Brezčasna sporočila

Izvleček Brezčasna sporočila so tista, ki jih lahko uporabljamo kadarkoli, s komerkoli in kjerkoli na svetu, če imamo primernega sogovornika….

Your Alps – projektno delo in podjetnost na primeru medpredmetne povezave likovne umetnosti in geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2020/1/41-46 Povzetek Biotehniški center Naklo je v okviru mednarodnega projekta Your Alps pripravil več aktivnosti. Ena od njih je bila…

Naravoslovje in preživetje v Udin borštu

https://doi.org/10.59132/geo/2019/1/48-55 Povzetek Glavni namen delavnice je bil dijakom aktivno predstaviti zavarovano območje Udin boršt in krepiti njihove naravoslovne kompetence, zavedanje…