Naravoslovje in preživetje v Udin borštu

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2019/1/48-55

Povzetek

Glavni namen delavnice je bil dijakom aktivno predstaviti zavarovano območje Udin boršt in krepiti njihove naravoslovne kompetence, zavedanje o okolju, v katerem živijo, ter praktično znanje preživetja v naravi. Prvi del je vključeval geografsko, geološko, fizikalno in ekološko analizo območja s pomočjo opazovanja, meritev, opisovanja, raziskovanja in sklepanja. Drugi del pa se je osredotočal na veščine, kot so prenočevanje v naravi, priprava obroka v naravi, priprava varnega ognjišča in ognja ter varovanja narave pri človekovih dejavnostih v njej.

Abstract

Natural Sciences and Survival in the Region of Udin boršt

The main purpose of the workshop was to actively introduce the protected area of Udin boršt to students as well as reinforce their Natural Sciences competences, their awareness of the environment in which they live and their practical knowledge of how to survive in nature. The first part included geographical, geological, physical and ecological analysis of the area through observation, measurements, description, research and conclusions. The second part was focused on skills such as spending the night in nature, preparing a meal in nature, building a safe fire pit, making fire and safeguarding the natural environment while engaging in activities there.