Your Alps – projektno delo in podjetnost na primeru medpredmetne povezave likovne umetnosti in geografije

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2020/1/41-46

Povzetek

Biotehniški center Naklo je v okviru mednarodnega projekta Your Alps pripravil več aktivnosti. Ena od njih je bila izvedba fotografske delavnice s profesionalnim fotografom. Po izdelanih fotografijah so dijaki naredili slike v 3D-tehniki. Slike smo opremili z opisi v brajici in jih tako približali slepim in slabovidnim. Kompetence podjetnosti v gimnazijskem programu krepimo v projektu PODVIG. Tako smo razstavo ponudili na ogled knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki, Planinskemu muzeju v Mojstrani, Triglavskemu narodnemu parku in Centru Iris v Ljubljani. Z razstavo bomo lahko še naprej gostovali v različnih izobraževalnih in razvojnih institucijah doma in v tujini.

Abstract

»Your Alps« – Project Work and Entrepreneurship in the Example of Cross-curricular Connection between Art and Geography

The Biotechnical Centre Naklo organised a number of activities within the Your Alps international project. One of them was a photography workshop where students used a professional camera to create 3D photos. Descriptions in the Braille were then added to the photos to make them accessible to the blind and visually impaired. The secondary school programme helps students develop their entrepreneurship competences through the PODVIG project. The exhibition was shown in the Ivan Tavčar library in Škofja Loka, Slovenian Alpine Museum in Mojstrana, Triglav National Park and Iris centre in Ljubljana, and will continue to be hosted by different educational and developmental institutions in Slovenia and abroad.