Nekdanje koncentracijsko taborišče Ljubelj/Loibl sever kot Koroško spominsko obeležje v Sloveniji in v Avstriji

Izvleček Javni, vidni spomin in obeleževanje sta vedno podvržena prevladujočemu diskurzu, na primer nacionalnemu. Odličen primer sta nekdanji koncentracijski taborišči…

Peršmanova domačija v Železni Kapli/Bad Eisenkappel kot mednarodni kraj spominjanja

Izvleček Tik pred koncem druge svetovne vojne, konec aprila 1945, se je na gorski kmetiji družine Sadovnik zgodil eden zadnjih…

Učiti se iz naracij zgodovine ob primeru plebiscita 1920

https://doi.org/10.59132/zvs/2020/2/32-41 Izvleček V kolektivnem spominu v Sloveniji so delitev Koroške po plebiscitu obžalovali, posledica glasovanja je bila s slovenskega vidika…

Učiti se iz zgodovine in o njej na primarni stopnji

Izvleček Ko se je konec osemdesetih let v Avstriji in tudi zunaj nje razplamtela razprava o tem, kako se soočiti…